STANDARD pot white clay

Terracotta

WHITE GARDEN

Terracotta

Terracotta

WHITE GARDEN

WHITE GARDEN

white</div>

white

31

31

31.5 cm

31.5 cm

27.6 cm

27.6 cm

3.79 kg

3.79 kg

12.60 lt

12.60 lt

25 cm

25 cm

7 26232 22710 6

7 26232 22710 6

11 11,2 10

13 13.1 11.3

15 15,17 13,3

17 17.1 14.9

20 19,9 17,6